UDI

• Rejestracja w urzędzie do spraw cudzoziemców – 500 NOK

• Rejestracja w urzędzie do spraw cudzoziemców i stawienie się z klientem w urzędzie – 700 NOK

• Łączenie rodzin – 700 NOK

• Złożenie podania o pozwolenie na pobyt stały – 700 NOK