Czy wiedziałeś/aś, że jeśli masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii, masz tez prawo przenieść ten zasiłek do Polski? Daje nam to szansę powrotu do Polski i rozpoczęcia poszukiwań pracy, zachowując jednocześnie taką samą kwotę zasiłku, jaka została nam przyznana w Norwegii. Należy tylko spełnić następujące warunki:

-długość pobieranego świadczenia w Norwegii musi wynosić minimum 4 tygodnie,

-uzupełniony wniosek PD U2 należy wysłać odpowiednio wcześnie do NAV (4 tygodnie przed planowanym wyjazdem),

-z dokumentem wydanym przez NAV należy stawić się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,

w Polsce do 7 dni od przyjazdu i zarejestrować się jako osoba bezrobotna

-nadal, co 14 dni, trzeba wysyłać karty meldunkowe, tzw. meldekort do NAV,

-kontynuować zalecenia jakie zostały nam przypisane w planie aktywności  (din aktivitetsplan).

Wojewódzki Urząd Pracy wyśle powiadomienie do NAV o rejestracji. Najważniejsze, to przestrzegać wszystkich terminów, jakie są podane i pamiętać o wysyłaniu kart meldunkowych.

W przypadku, gdy nie znajdziemy pracy w Polsce lub rozmyślimy się, co do przeprowadzki, istnieje możliwość powrotu do Norwegii i kontynuowanie poszukiwania pracy i pobierania zasiłku, jeśli wciąż mamy do niego prawo. Aby zachować ciągłość finansową, powinno się wrócić do Norwegii nie przekraczając 3 miesięcy. Po przyjeździe trzeba udać się do swojego lokalnego NAV i zgłosić przyjazd, tak aby pracownik odnotował naszą obecność. Należy osobiście tego dopilnować, gdyż często nasza wizyta jest bagatelizowana i informacja o naszym powrocie nie trafia do żadnego rejestru, Dodatkowo wysyłamy do NAV podanie o odnowienie zasiłku dla bezrobotnych (søknad om gjenopptak av dagpenger). Do podania warto dołączyć bilet dokumentujący podróż samolotem bądź promem, potwierdzający nasze przybycie.

W sytuacji, gdy powrót do Norwegii nastąpił później niż 3 miesiące mamy możliwość ubiegania się o wznowienie zasiłku dla bezrobotnych w ciągu 52 tygodni od ostatniej wypłaty świadczenia.