W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi procedury wywozu auta oraz innych rzeczy  i rejestracji w Polsce na zasadach mienia przesiedleńczego, postanowiliśmy przybliżyć państwu trochę ten temat.

Otóż pamiętać musimy o 2 najważniejszych artykułach, które wyznaczają nam pewnego rodzaju ramy i określają czy również my, będziemy mogli skorzystać z tej atrakcyjnej możliwości uniknięcia dodatkowych opłat podczas zabierania ze sobą dóbr fizycznych zgromadzonych przez nas podczas mieszkania w kraju fiordów.

Pierwszy z nich to art. 112. podatku akcyzowego. Mówi o tym, że zwalnia się od akcyzy samochód osobowy, gdy:

  1. jest on przeznaczony do użytku osobistego;

  2. służył do użytku osobistego danej osoby w Norwegii minimum 6 miesięcy przed powrotem do Polski;

  3. Przedstawimy właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2. Czemu może posłużyć np. dowód rejestracyjny pojazdu lub umowa zakupu auta.

  4. Przebywamy w Norwegii przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających przeprowadzkę. Tu potrzebujemy dokumentu potwierdzającego nasz pobyt w Norwegii przez min. 12 ostatnich miesięcy, np. zeznania podatkowego lub odcinków wypłat.
  1. Nie zostanie on sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu do Polski.

Nie spełniając któregoś z warunków zmuszeni jesteśmy zapłacić podatek akcyzowy. Wynosi on w zależności od pojemności silnika, od samochodu powyżej 2000cm3 jest to 18,6% podstawy opodatkowania, poniżej 2000 m3 – 3,1% .

Drugi artykuł, o którym mowa była we wstępie to art. 47. ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy on importu rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej zmieniającej miejsce zamieszkania i zwalnia od podatku, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  1. rzeczy te służyły do osobistego użytkuwNorwegii przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem wyprowadzki z Norwegii;

  2. rzeczy te będą używane na terytorium Polski do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium Norwegii;

  3. osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium Norwegii nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przeprowadzkę do Polski;

  4. rzeczy te przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone,wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego.

Kiedy już ustalimy, że spełniamy wszystkie warunki zostaje nam jeden z ważniejszych kroków, które umożliwia późniejszy proces rejestracji auta (mienia osobistego) w Polsce. Mianowicie musimy udać się do urzędu celnego (tollkontor) i poprosić o deklaracje wywozu rzeczy – utførseldeklarasjon (tolldeklarasjon). Po dokładnym wypełnieniu dokumentu, dostajemy potwierdzenie wywozu auta/mienia z Norwegii. Dokument będzie przydatny przy dalszej rejestracji samochodu w Polsce. W razie trudności z uzupełnieniem deklaracji, prosimy o kontakt z naszym tłumaczem.