Odwiedziny rodziny, znajomych w Norwegii a choroba.

Planujecie wyprawę do Norwegii? A może macie tam kogoś, kogo odwiedzacie średnio raz w miesiącu? Niezależnie od tego, jaki jest cel waszej podroży i jak często odwiedzacie ten kraj, warto wiedzieć, co w sytuacji gdy podczas takiej wizyty zdarzy nam się zachorować bądź ulec wypadkowi.

Podczas turystycznego pobytu w Norwegii, gdy potrzebna jest pomoc medyczna w nagłych przypadkach, mamy takie same prawa do skorzystania z usług służby zdrowia jak wszyscy inni obywatele, mieszkający tu na stałe. Warunkiem jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz ważny dowód osobisty lub paszport. W normalnych godzinach pracy należy skontaktować się z lekarzem pracującym w publicznym systemie opieki zdrowotnej (może to być lekarz pierwszego kontaktu osoby, u której jesteśmy w odwiedzinach). Z doświadczenia jednak wiemy, że nie zawsze łatwo jest dostać się na taką wizytę. Wynika to po części z niewiedzy pracowników służby zdrowia jak takiego pacjenta potraktować w związku z koniecznym dokumentowaniem wizyty oraz, co zdarza się bardzo często, również wśród norweskich pacjentów, z braku wolnych miejsc na wizytę w danym dniu.

W celu uzyskania pomocy poza normalnymi godzinami pracy powinniśmy poszukać najbliższego punktu przyjęć, czyli legevakt. Aby skontaktować się z taką placówką i uzyskać informacje, gdzie można udać się po pomoc, dzwonimy na nr 116 117.

Przy okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczeń Zdrowotnych zostaną naliczone tylko opłaty standardowe, które nie podlegają refundacji. Wielkość zapłaty zależy od rodzaju otrzymywanego leczenia. Osoby poniżej 16 roku życia nie są zobowiązane do opłaty standardowej tzw. egenandel. W przypadku wizyty u specjalisty będziemy potrzebować skierowania od lekarza ogólnego. U specjalisty również zostaną naliczone opłaty standardowe. Wizyta u prywatnego lekarza jest całkowicie opłacana przez pacjenta i jest dużo droższa od wizyty w placówce publicznej.

W nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer 113. Gdy jest taka potrzeba możemy otrzymać leczenie w najbliższym szpitalu publicznym. Leczenie szpitalne, w tym leki jest bezpłatne. W przypadku innego leczenia szpitalnego potrzebne jest skierowanie od lekarza. Transport karetkami pogotowia jak i transport w ramach lotniczego pogotowia ratunkowego jest bezpłat.

Jeśli podczas pobytu w Norwegii będziesz potrzebować tlenoterapii lub dializy, należy przed podróżą uzyskać zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego, potwierdzające, że wymagamy takiego leczenia. Na miejscu, w związku z posiadaniem karty EKUZ takie leczenie zostanie nam zapewnione. Na wyżej opisaną wizytę należy umówić sie w Norwegii z dużym wyprzedzeniem przed przyjazdem. Leczenie jest refundowane tylko w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Podczas korzystania z usług norweskiej służby zdrowia mając Europejską Kartę Ubezpieczeń Zdrowotnych zapłacisz tyle samo, ile Norwegowie płacą za ten rodzaj świadczeń. Uwaga! Wizyty lekarskie dla dorosłych nie są tu bezpłatne! Trzeba również pamiętać, że Karta EKUZ nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych ani kosztów powrotu do kraju. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będziesz musiał sam pokryć wszystkie koszty opieki zdrowotnej, po powrocie do Polski powinieneś skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, aby złożyć wniosek o zwrot kosztów leczenia. Pamiętaj, aby zachować wszystkie oryginalne rachunki i paragony, a także kopie skierowań i recept, na wypadek, gdyby były potrzebne do zwrotu pieniędzy. Dodatkowo przed wyjazdem można wykupić specjalne ubezpieczenie podróżne, dzięki któremu dostaniemy szansę, aby uzyskać zwrot kosztów leczenia za granicą (należy wcześniej zapoznać się co takie ubezpieczenie obejmuje i o co możemy się ubiegać np. czy ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również członków Twojej rodziny).

Jeśli nie posiadasz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub z jakiś względów nie możesz z niej skorzystać (np. w prywatnym szpitalu), placówka medyczna nie może odmówić Ci opieki. W takim przypadku możesz zostać poproszony o dokonanie zapłaty przed odbyciem leczenia.  Po powrocie do swojego kraju będziesz mógł ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.